Božanska djeca

Božanski odgoj i iscjeljenje djece

  Projekt Božanski odgoj i iscjeljenje djece nastao je iz ljubavi prema djeci koja me je vodila prvenstveno kao ljudsko biće, a kasnije kroz uloge u koje sam dolazila u životu. Zadnja u kojoj se […]